Nhằm giúp khách hàng có thể hoàn thiện bộ sản phẩm tạo kiểu đầy đủ hơn, Wax for man đưa ra chương trình khuyến mãi "Mua kèm DEAL sốc" giúp khách hàng có thể sở hữu các sản phẩm sáp vuốt tóc chất lượng kèm các sản phẩm pre-styling, bột tạo phồng và gôm xịt tóc với giá vô cùng hấp dẫn.

Mua kèm DEAL sốc

Nhằm giúp khách hàng có thể hoàn thiện bộ sản phẩm tạo kiểu đầy đủ hơn, Wax for man đưa ra chương trình khuyến mãi "Mua kèm DEAL sốc" giúp khách hàng có thể sở hữu các sản phẩm sáp vuốt tóc chất lượng kèm các sản phẩm pre-styling, bột tạo phồng và gôm xịt tóc với giá vô cùng hấp dẫn.

1. Mua kèm DEAL sốc sản phẩm pre-styling, bột tạo phồng và gôm xịt tóc

Quý khách hàng sẽ được quyền mua kèm các pre-styling và gôm xịt tóc với mức giảm giá hấp dẫn trong cùng 1 hóa đơn mua hàng khi mua các sản phẩm tại Wax for man. Chi tiết mức giảm:

 • Xịt tạo phồng Hyper Texture Pre-styling by Hair Zone: 229.000đ (̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 71.000đ
 • Xịt tạo phồng Hyper Texture Pre-styling by Hair Zone 50ml: 99.000đ (̶1̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 71.000đ
 • Smooth Volumizing Pre-styling by Hair Zone: 229.000đ (̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 71.000đ
 • Smooth Volumizing Pre-styling by Hair Zone 50ml: 99.000đ (̶1̶̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 71.000đ
 • Cosa Nostra Pre-styling 50ml: 60.000đ (̶1̶̶2̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 60.000đ
 • Cosa Nostra Pre-styling 100ml: 90.000đ (̶1̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 90.000đ
 • Ocean Spray Pre-styling 50ml: 45.000đ (̶7̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 25.000đ
 • Ocean Spray Pre-styling 100ml: 65.000đ (̶1̶̶2̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 55.000đ
 • Lagoon Hair Tonic 50ml: 80.000đ (̶1̶̶2̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 40.000đ
 • Lagoon Hair Tonic 100ml: 109.000đ (̶1̶̶7̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 86.000đ
 • Lagoon Hair Tonic 200ml: 180.000đ (̶2̶̶2̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 40.000đ
 • Bona Fide 50ml: 100.000đ (̶1̶̶5̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 55.000đ
 • Bona Fide 250ml: 298.000đ (̶4̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 152.000đ
 • By Vilain Sidekick 50ml: 170.000đ (̶2̶̶2̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 50.000đ
 • By Vilain Sidekick 155ml: 370.000đ (̶5̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 160.000đ
 • By Vilain Sidekick Zero 50ml: 170.000đ (̶2̶̶2̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 50.000đ
 • By Vilain Sidekick Zero 155ml: 370.000đ (̶5̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 160.000đ
 • Tinh dầu dưỡng tóc Argan Oil Sevich: 45.000đ (̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 35.000đ
 • Tinh dầu dưỡng tóc Aurane Morocco Oil Hair Serum: 45.000 (̶6̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 15.000đ
 • Dapper Dan Grooming Tonic 250ml: 349.000đ (̶4̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 131.000đ
 • Dapper Dan Grooming Tonic 50ml: 105.000đ (̶1̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 45.000đ
 • Xịt tạo phồng Dapper Dan Sea Salt Spray 200ml: 320.000đ (̶4̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 80.000đ
 • Xịt tạo phồng Dapper Dan Sea Salt Spray 50ml: 119.000đ (̶1̶̶6̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 41.000đ
 • Reuzel Grooming Tonic 50ml: 88.000đ (̶1̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 42.000đ
 • Reuzel Grooming Tonic 100ml: 199.000đ (̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 101.000đ
 • Reuzel Grooming Tonic 350ml: 315.000đ (̶5̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 235.000đ
 • Reuzel Grooming Tonic 500ml: 403.000đ (̶7̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 347.000đ
 • Reuzel Spray Grooming Tonic 50ml: 88.000đ (̶1̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 42.000đ
 • Reuzel Spray Grooming Tonic 100ml: 199.000đ (̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 101.000đ
 • Reuzel Spray Grooming Tonic 355ml: 315.000đ (̶5̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 235.000đ
 • Xịt tạo phồng Reuzel Clay Spray 50ml: 150.000đ (̶1̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 30.000đ
 • Xịt tạo phồng Reuzel Clay Spray 100ml: 220.000đ (̶2̶̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 70.000đ
 • Xịt tạo phồng Reuzel Clay Spray 355ml: 450.000đ (̶5̶̶2̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 70.000đ
 • Dầu gội Aurane Keratin 40ml: 25.000đ (̶4̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 15.000đ
 • Dầu xả Aurane Keratin 40ml: 25.000đ (̶4̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 15.000đ
 • Dầu gội Aurane Keratin 500ml: 150.000đ (̶2̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 80.000đ
 • Dầu xả Aurane Keratin 500ml: 150.000đ (̶2̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 80.000đ
 • Dầu gội Aurane Keratin 4000ml: 450.000đ (̶4̶̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 40.000đ
 • Dầu xả Aurane Keratin 4000ml: 450.000đ (̶4̶̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 40.000đ
 • Dầu gội - xả tắm Reuzel 3 in 1 Tea Tree 100ml: 170.000đ (̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 80.000đ
 • Dầu gội - xả tắm Reuzel 3 in 1 Tea Tree 350ml: 309.000đ (̶4̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 91.000đ
 • Dầu gội - xả tắm Reuzel 3 in 1 Tea Tree 1000ml: 499.000đ (̶6̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 151.000đ
 • Dầu gội tẩy tế bào chết Reuzel Scrub Shampoo 100ml: 179.000đ (̶2̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 71.000đ
 • Dầu gội tẩy tế bào chết Reuzel Scrub Shampoo 350ml: 339.000đ (̶4̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 111.000đ
 • Dầu gội tẩy tế bào chết Reuzel Scrub Shampoo 1000ml: 510.000đ (̶6̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 170.000đ
 • Dầu gội Davines Energizing Shampoo 250ml: 265.000đ (̶3̶̶6̶̶7̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 102.000đ
 • Dầu gội Davines Energizing Shampoo 1000ml: 650.000đ (̶7̶̶0̶̶9̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 59.000đ
 • Lăn khử mùi Bulldog Natural Deodorant: 229.000đ (̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 71.000đ
 • Lăn khử mùi Suavecito OG Deodorant: 260.000đ (̶3̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 90.000đ
 • Suavecito Men's Body Wash: 309.000đ (̶3̶̶2̶̶9̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 20.000đ
 • Sữa tắm Thick High Viscosity Body Wash: 410.000đ (̶5̶̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 120.000đ
 • Suavecito Grooming Spray 50ml: 109.000đ (̶1̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 130.000đ
 • Suavecito Grooming Spray 237ml: 270.000đ (̶4̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 130.000đ
 • Bột tạo phồng Sevich Hair Styling Powder 20 gram: 69.000đ (̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 21.000đ
 • Bột tạo phồng Sevich Hair Styling Powder 8 gram: 27.000đ (̶3̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 8.000đ
 • Bột tạo phồng Volcanic Ash: 220.000đ (̶3̶̶4̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 120.000đ
 • Bột tạo phồng Reuzel Matte Texture Powder: 299.000đ (̶3̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 51.000đ
 • Bluman Cloud Control Hair Oil: 530.000đ (̶5̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 50.000đ
 • Hanz De Fuko Style Lock Hair Spray: 560.000đ (̶6̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 90.000đ
 • Kevin Murphy Session Spray: 489.000đ (̶6̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 161.000đ
 • Gôm xịt tóc 2Vee: 240.000đ (̶3̶̶4̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 100.000đ
 • Lược tạo phồng Fa Jiang: 25.000đ (̶6̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 35.000đ
 • Lược tạo kiểu nhựa Toni&guy: 10.000đ (̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 20.000đ
 • Lược gấp bỏ túi: 6.000đ (̶9̶̶.̶̶5̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 3.500đ
 • Lược bán nguyệt Chaoba: 10.000đ (̶2̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 15.000đ
 • Lược Trifecta đen: 12.000đ (̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 18.000đ
 • Lược Trifecta BlueZoo màu hổ phách: 25.000đ (̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 25.000đ
 • Lược thẳng màu hổ phách: 10.000đ (̶2̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 10.000đ
 • Lược tròn tạo phồng: 10.000đ (̶2̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) giảm 10.000đ

2. Lưu ý:

Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm sau: tinh dầu dưỡng tóc Argan Oil Sevich, tinh dầu dưỡng tóc Aurane Morocco Oil Hair Serum, tinh dầu dừa dưỡng tóc, tinh dầu bưởi dưỡng tóc, tinh dầu hương thảo dưỡng tóc, lược tạo kiểu, sáp khử mùi, gói by vilain (trừ combo 8 gói), các sản phẩm chiết dưới 100ml.

Vì lý do website không thể tự động cập nhật giảm giá khi mua kèm Deal nên quý khách cứ thanh toán bình thường, nhân viên của Wax for man sẽ gọi điện trực tiếp xác nhận và chiết khấu đơn hàng cho quý khách.

Cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Wax for man!

mua-kem-deal-soc-anh-bai-viet-02-06

Ý KIẾN BẠN ĐỌC